Historie firmy :

Firma  vznikla v roce 1990, a to jako fyzická osoba – Stanislav Michna.

V roce 1991 se transformovala ve firmu FAMA spol. s r.o. za účelem rozšíření.

V  areálu v Šebrově firma rychle expandovala, a to jak do počtu lidí, tak do objemu zakázek.

Naší snahou vždy bylo, je a  bude pružně reagovat na potřeby zákazníků stávajících i potenciálních.

 

Našimi významnými odběrateli jsou například společnosti :

BENEDICT GmbH 

WINTERSTEIGER A.G.

Suss Medizintechnik GmbH

Vysoké učení technické v Brně

HIPP spol. s r.o.

SILNICE KLATOVY, a.s.

WEGA – STAS, spol. s r.o. – Slovensko

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.